Programa skirta kūdikėliams nuo 6 mėn. su mamyte ar tėveliu. Nuo pat gimimo kūdikėliai aplink girdi begalę garsų ir juos priima savaip. Po to atsiranda spalvos, mėgdžiojimai, o juos apjungia skirtingų tonacijų seka. „Mažylių dienose“ ugdomas visas nuoseklus (klausymosi, čiauškėjimo, kalbėjimo, stebėjimo) lavinimo procesas, kurį labai svarbu pradėti kuo anksčiau. Čia kūdikėliai pamato spalvotą pasaulį, patiria daug emocinių išraiškų, išgirsta liaudies dainų intonacijas, kurias niūniuoja mamos, įgija bendravimo ir socializacijos įgūdžių, lavina smulkiąją motoriką. Mamytės išmoksta daug dainelių, šokių, groti muzikos instrumentais, prisimena vaikystėje atliktus darbelius bei logines užduotėles. Užsiėmimuose grojama ir dainuojama gyvai, natūraliai, ausiai priimtinomis intonacijomis ir dermėmis.